Egli Mietpark - Magnet

Egli Magnet 1100A im Einsatz

Egli Magnet im Test (ab 11:30 min)